Zpět


Mediace je mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby - mediátora.

Jedná se o ekonomicky i časově výhodnější řešení sporů, než jiná řešení (soudní, rozhodčí apod.).

Mediace je vhodná pro tyto případy:


Pokud tomu tak je, pak bych Vám ráda nabídla své služby.

Rozdíl mezi "mediátorem" a "zapsaným mediátorem" je nejen ve státem garantované úrovni zkoušek, ale i v tom, že po dobu, kdy probíhá mediace vedená "zapsaným mediátorem", se staví promlčecí a prekluzivní lhůta.