Mediace
Kontakt
Informace


JUDr. Adriana Markusová
advokátka, zapsaná mediátorka


Advokátní praxi vykonává od roku
1992.

Specializuje se především na právo
- obchodní
- občanské
- rodinné
- trestní
a zdravotnické.

Advokátní kancelář spolupracuje
s kanceláří daňového poradce.

JUDr. Adriana Markusová absolvovala intenzivní studium mediace mj. u světových mediátorských špiček Patricka Van Leynseele z Belgie a Thierryho Garby z Francie.

Koncem roku 2013 složila velmi úspěšně státní zkoušky mediátora a 3. 1. 2014 byla Ministerstvem spravedlnosti ČR zapsána do seznamu mediátorů.